Statistic Online Class (เรียนสถิติ SPSS ทางออนไลน์)

SPSS/AMOS/LISREL/Nvivo/MINITAB/SAS

Stata: Software for Statistics and Data Sciences

! ผู้เรียนจำเป็นจะต้องมีโปรแกรมพร้อมใช้งาน !

 

ทีมสถิติของ Researcher(Thailand)มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ เราตระหนักดีว่าการให้คำปรึกษาทางสถิติที่มีความสามารถสูงนั้นต้องการความรู้ด้านสถิติทักษะคนแข็งและการตระหนักถึงวิธีการจัดการกับความท้าทายที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเชิงปริมาณ

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับคุณเพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่เป็นบวกและมั่นใจได้ว่าความต้องการการวิเคราะห์เชิงปริมาณของคุณ

  • พวกเราจะให้คำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจทุกด้านของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและผลลัพธ์ นักสถิติของเราอยู่ที่นี่เพื่อทำให้เข้าใจถึงสถิติและพันธมิตรกับคุณเพื่อที่คุณจะสามารถทำวิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัยให้สำเร็จ
รูป ดร.ปู

ดร.ธิติมา ไชยมงคล (ดร.ปู)

รายละเอียดผู้สอน

  • โค้ชวิทยานิพนธ์ของเราแต่ละคนมีประสบการณ์หลายปีในการทำงานกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและประสบความสำเร็จอย่างสูงในการช่วยเหลือผู้คนที่ทำวิทยานิพนธ์และวิจัยของนักศึกษาให้สำเร็จ

ตัวอย่างการสอน